Jak sprawdzić stan prawny działki?

Odpowiedź naszego eksperta

ekspert Photo

Ekspert Budogramu

Należy dokładnie zapoznać się z księgą wieczystą. Sprzedający powinien nam udostępnić jej odpis. Znajdziemy w niej informacje o tym, kto jest jej właścicielem, czy jest obciążona hipoteką lub np. służebnością drogi koniecznej.

Komentarze (1)

Zaloguj się, aby dodać komentarz.
  • Logo

    Poniedziałek, 1 sierpnia 2016, 21:52:27

    kobieta_na_budowie Wystarczy mieć numer księgi wieczystej i sprawdzić samemu w serwisie e-księgi wieczyste. Zresztą notariusz chyba nie pozwoli na sprzedaż działki z niejasnym stanem prawnym, jeśli nabywca nie jest poinformowany.