Jakie są wymagania odporności ogniowej dla domów jednorodzinnych?

Odpowiedź naszego eksperta

ekspert Photo

Ekspert Budogramu

Kwestię bezpieczeństwa pożarowego budynków reguluje rozporządzenie: „Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”. Zgodnie z nim budynki muszą być tak zaprojektowane i zbudowane, żeby zachowały nośność w czasie pożaru i ograniczały rozprzestrzenianie się ognia oraz dymu w budynku i na budynki sąsiednie. Budynki muszą ponadto zapewniać możliwość ewakuacji ludzi.  

Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz.