Co dołączyć do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego?

Odpowiedź naszego eksperta

ekspert Photo

Ekspert Budogramu

Do zgłoszenia budowy domu jednorodzinnego należy dołączyć następujące dokumenty:

  • 4 egzemplarze projektu budowlanego,
  • decyzję o warunkach zabudowy (jeśli była konieczna),
  • oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do działki,
  • zaświadczenia projektantów o przynależności do regionalnych izb branżowych,
  • opinie,
  • pozwolenia wymagane szczególnymi przepisami prawa (np. dotyczącymi budowy na obszarach objętych ochroną przyrody).

Komentarze (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz.